Atletika – kraljica športa tudi v Naklem

Začetek ponovnega oživljanja atletike sega v leto 1999 kot interesna dejavnost na osnovni šoli v Naklem. Z izgradnjo športnega parka, smo dobili zelo dobre pogoje za trening in vzgojo mladih atletov. Z veliko mero posluha v upravi občine smo s pomočjo športnega društva Naklo atletiko kot sekcijo registrirali pri atletski zvezi Slovenije. S tem smo se enakovredno pridružili veliki družini več kot šestdesetih klubov in društev po vsej Sloveniji. Na ta način so bili izpolnjeni pogoji za registracijo posameznih atletov in nastope na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Z dobrim delom in strokovnim pristopom smo že kmalu dosegli nekaj izvrstnih rezultatov. Prav kmalu smo dočakali prvo medaljo za naklansko atletiko z državnega prvenstva. Imeli smo državnega rekorderja in prvaka pri pionirjih ter drugo in tretje mesto pri pionirkah. Oba pa nastopata tudi za reprezentanco Slovenije. Medalje so se potem kar vrstile in se nadaljujejo tudi pri mlajših mladincih.

Naši uspehi se kažejo v vse večjem številu najmlajših. To so cicibani in mlajši pionirji, ki dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih gorenjske Zlate lige.

S ponovnim oživljanjem atletike je mišljeno predvsem veliko število članov in veteranov, ki se še vedno na nek način aktivno ali rekreativno ukvarjajo z atletiko. Udeležujejo se organiziranih tekov, pohodov in raznih srečanj po vsej Sloveniji, pa tudi zunaj nje. To pomeni, da je zanimanje za atletiko v Naklem nekoč že bilo oziroma, da so se na področju sedanje občine že ukvarjali tudi z atletiko.

Člani in veterani, še najbolj pa cicibani in pionirji so svojo ljubezen do atletike pokazali tudi na občinskem prvenstvu leta 2005. Udeležba več kot 60 nastopajočih je bila nad pričakovanji. Zanjo se vsako leto kaže veliko zanimanje in želimo si, da bi postala tradicionalna. Velika podpora se poleg Občine Naklo kaže tudi pri donatorjih.